Algemene informatie

Algemene informatie

DentRent beschikt over 3 verschillende modellen cabins als tijdelijke huisvesting voor uw tandartspraktijk:
- Basis cabin
- Basis plus
- Duo cabin

De basis cabin en basis plus beschikken over een behandelkamer, de duo cabin over twee behandelkamers. Door koppelingen van de basis cabin met de duo cabin is het mogelijk om een praktijk met 2 of 3 behandelkamers te creëren.

Alle cabins zijn volledig ingericht en beschikken standaard over een uitgebreid aantal voorzieningen en apparatuur. Voor een uitgebreide inventarisatie zie Cabins.

Uw aanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag wordt er met u een afspraak gemaakt om de locatie te beoordelen. Na beoordeling van de locatie ontvangt u van DentRent een vrijblijvende offerte en actielijst waarop aangegeven de noodzakelijke voorbereidingen voor plaatsing.

Door DentRent wordt het overleg met de gemeente en eventueel andere betrokken partijen, loodgieter, elektricien en derden gecoördineerd. Tevens wordt gekeken of de gewenste cabins voor de aangevraagde periode beschikbaar zijn. Na ontvangst van de borg is uw reservering definitief.

Toestemming tot plaatsing van tijdelijke huisvesting

Voor het plaatsen van een tijdelijke huisvesting is veelal een vergunning noodzakelijk e.e.a. afhankelijk van het beleid van de gemeente.

Een APV (Algemene Plaatselijke Verordening) wordt meestal gebruikt wanneer er een object voor korte duur geplaatst wordt. De maximale duur is in de APV vastgelegd en is per gemeente verschillend.

Een "omgevingsvergunning" dient te worden aangevraagd als plaatsing niet onder een APV valt.
De omgevingsvergunning wordt door DentRent op naam van de gebruiker aangevraagd.
De procedure die hiervoor doorlopen dient te worden, meestal de reguliere procedure, neemt ca. 6-8 weken in beslag.

Plaatsing van de tijdelijke huisvesting

Plaatsing van de cabins is afhankelijk van de bereikbaarheid van de locatie en beschikbaarheid van energievoorzieningen. De locatie wordt vooraf door DentRent beoordeeld en met huurder overlegt op welke wijze de tijdelijke huisvesting het best geplaatst kan worden.
Indien er gebruik gemaakt dient te worden van een externe hijskraan of andere noodzakelijke voorzieningen wordt dit tijdens de locatiebeoordeling aangegeven.
Het plaatsen van de tijdelijke huisvesting vindt plaats door DentRent.

Energievoorzieningen t.b.v. de tijdelijke huisvesting.
De installateur dient voor plaatsing van de tijdelijke huisvesting de door DentRent opgegeven voorzieningen op de juiste plaats te hebben aangebracht.
De gegevens worden door DentRent aan de installateur(s) verstrekt.

Plaatsing van de cabin(s)
Het plaatsen van de basiscabin duurt ca. 1/2 dagdeel. Voor geschakelde cabins is ca. 3/4 dag nodig. Na plaatsing en aansluiten van de energievoorzieningen staan de cabins gebruiksklaar.

Met of zonder behandelstoel(en)

De cabins kunnen geleverd worden compleet met behandelstoel of zonder behandelstoel. DentRent is geen dental depot en heeft voor levering van cabins met behandelstoel(en) een samenwerking met een dentaal depot. Gedurende de huurtermijn is de service van de behandelstoel inbegrepen. Indien u uw bestaande behandelstoel wilt overplaatsen of in overleg met uw dental depot over een behandelstoel beschikt, wordt het leidingwerk van de te plaatsen behandelstoel door DentRent op de juiste positie aangebracht. Plaatsing en montage dient door derden plaats te vinden. afbeelding van de behandelstoel is fictief.

Legionella preventie

De cabins beschikken over een leidingnet van waterleidingen en aansluitingen van wasbakken en kranen voor diverse additionele tandheelkundige apparatuur.
Het netwerk van waterleidingen wordt voor elke plaatsing volledig gedesinfecteerd. DentRent beschikt hiervoor over een eigen installatie.

Door het Kiwa is voor Herlisil® een ATA (= Attest toxicologische Aspecten) afgegeven,
De combinatie van Kiwa-ATA (K21235) en Toelatingsnummers NL (11525 N) en B (2305 B) staat garant dat niet alleen de Legionella afgedood wordt, maar zelfs ook de biofilm wordt verwijderd zonder beïnvloeding van de drinkwaterkwaliteit.

DentRent is niet verantwoordelijk voor de waterkwaliteit die op locatie wordt geleverd cq. het te gebruiken tappunt, en het al of niet opvolgen van de adviezen van de installateur t.b.v. de aanleg van de waterleiding naar de cabins.

Daarom DentRent

Alle voordelen van tijdelijke huisvesting op een rij.
- tijdelijke huisvesting in de directe omgeving van uw bestaande praktijk.
- geen beroep op uw collega's voor opvang van patiënten of gebruik van praktijkruimte.
- geen investeringen in tijdelijke voorzieningen.
- representatief voor u en uw patiënten.
- uitgebreide voorzieningen in de tijdelijke huisvesting aanwezig.
- gebruik van eigen apparatuur, bekend en vertrouwd.
- geen overlast van aannemer, stof, geluid, stroomuitval, etc.
- minimale achterstand patientbehandelingen.
- bezetting met meerdere tandartsen mogelijk, werken in wisseldiensten.
- cabin is 24/7 beschikbaar.
- kosten van tijdelijke huisvesting kunnen in uw bouwbudget worden meegefinancierd.
- voor begeleiding en plaatsing kunt u rekenen op de expertise van DentRent.

Waarom DentRent

Gebruik van tijdelijke huisvesting tijdens uw verbouwing biedt vele voordelen t.o.v. het blijven doorwerken in de te verbouwen praktijk.
Denkt u eens aan de overlast van stof, geluid, stroomuitval, uw computerapparatuur, hygiëneprotocollen, instrumenten en WIP richtlijnen. Natuurlijk kunt u voorzorgsmaatregelen nemen, maar ideaal is anders.

Het werken in een tijdelijke huisvesting is ook kostenbesparend. Tussen de 80 tot 90% van uw behandelingen kunnen in de tijdelijke huisvesting gewoon doorgang vinden. Geen wachttijden voor patiënten voor uitgestelde behandelingen en de aannemer, deze kan in een keer tot in detail uw praktijk afwerken. Uw nieuwe praktijk is dan ook echt "af".